Job i ScalaI Scala Svendborg har vi et hyggeligt og uhøjtideligt miljø, og vi er altid interesseret i at modtage ansøgninger fra kvikke, unge mennesker. Vi ansætter piccoloer, når de er ca. 16 år, og er du ældre, tager vi naturligvis også gerne imod din ansøgning.


Hvad forventer vi af en medarbejder?
- du er selvfølgelig ansvarsbevidst, høflig og vanvittig god til kundekontakt.
- du har et godt humør og er altid smilende.
- du kan "tænke selv" og arbejder selvstændigt.
- du er selvfølgelig interesseret i film.
- du er fleksibel med hensyn til vagter og møder altid til tiden.
- du må meget gerne være mere moden end forventet af din alder.
- du kender forskel på arbejdstid og fritid og vil prioritere et fritidsjob hos os højt.
- du kan håndtere et job, hvor mottoet er "frihed under ansvar".

Synes du, at dette netop er dig — så send en ansøgning til os:
- skriv noget om dig selv, og hvem du er.
- din alder, fødselsdato, studie, fremtidsperspektiver, kontaktinfo (e-mail), og vedlæg gerne et billede af dig selv.
- dine fritidsinteresser.
- og hvorfor du er interesseret i et job i Scala, og hvad du mener, du kan bidrage med.

Uopfordrede ansøgninger besvares med et autosvar og gemmes i seks måneder. Hvis vi gerne vil vide mere om dig, så hører du fra os.

Send din ansøgning som word eller pdf-fil til job@scala-svendborg.dk

Og husk at skrive 'jobansøgning' i emnefeltet hvis du sender den til os på e-mail.

Som følge af persondataforordningen af 25. maj 2018 modtager vi ikke længere jobansøgninger ved personligt fremmøde.

Husk ikke skrive personfølsomme data, som eksempelvis cpr.nr i din ansøgning.PERSONDATA I SCALA SVENDBORG1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Scala Svendborg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Scala Svendborg

Centrumpladsen 2

CVR-nr.: 25470877

Telefon: 62218866/62213000

Mail: info@scala-svendborg.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din jobansøgning.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger, som du har videresendt til os.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du din ansøgning ikke fører til ansættelse, vil ansøgningen blive slettet senest 6 måneder efter modtagelsen.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.